Пътуване на дете в чужбина с един родител

  • English
  • Български
  • Русский

Пътуване на дете в чужбина с един родител

С какви документи е нужно да се снабдите за пътуване на дете в чужбина?

При пътуване на дете в чужбина с един родител е нужно снабдяване с няколко документа в зависимост от ситуацията.

В зависимост от възрастта на пътуващото дете:

  • Ако не е навършило 14 годишна възраст трябва да се снабдим с международен паспорт във всички случаи, тъй като детето все още не притежава лична карта;
  • Ако пътуващото дете е навършило 14 години и притежава лична карта, то международен паспорт е нужен само за пътуване в държави извън Европейския съюз.

Освен лична карта и/или международен паспорт, за да пътува в чужбина едно дете само с един родител при живи двама родители е нужно представяне и на Декларация- съгласие / Пълномощно от не пътуващия родител.

Тази Декларация-съгласие или Пълномощно за пътуване на дете в чужбина се подписват от не пътуващия родител пред нотариус, който заверява подписа.

Когато родителят не желае доброволно да подпише такава декларация на детето, то в такъв случай законът е дал възможност да се заведе молба до Районен съд по настоящ адрес на детето за издаване на съдебно решение с разрешение за пътуване на  дете в чужбина. Съдът според обстоятелствата разрешава или не детето да пътува. Тази процедура отнема няколко месеца и забавя пътуването, но понякога е единствен начин за осъществяването му.

В кои случаи не е необходимо да представите Декларация- съгласие или Пълномощно, а други документи?

  • Ако в Удостоверението за раждане на пътуващото дете е вписан само един родител- придружаващият го, то е нужно същото да се представи на граничните органи, за да пропуснат детето да пътува;
  • Ако единият родител на пътуващото дете е починал е нужно представяне на копие и оригинал за сверяване на Смъртен акт на лицето;
  • Ако единият родител на пътуващото дете е лишен от родителски права, което е изцяло съдебна процедура е нужно представяне на копие и оригинал за сверяване на Съдебно решение, влязло в законна сила.

Приятно пътуване!

 

 

 

 

 

 

Пътуване на дете в чужбина с един родител
Пътуване на дете в чужбина с един родител
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg