Продаване на наследство

Продаване на наследство

  • English
  • Български
  • Русский

Продаване на наследство

Продаване на наследство

 

    Наследството включва всички права и задължения, които е имал наследодателят. В него има не само имоти, движими вещи и т.н., но и задължения ( неплатени данъци, сметки и др.). Правото на ползване или правата по трудово правоотношение на наследодателя не се считат за част от наследството.

    Когато продавате наследството си, което е съвкупност от права и задължения, може да не посочвате какво точно се съдържа в него. След продажбата купувачът не може да търси отговорност от вас. Имате възможност да се уговорите с купувача да носите някаква отговорност по отношение на вещ или имот, или нещо, което е включено в наследството. Единственото, което сте длъжни да гарантирате ( докажете) с удостоверение за наследници е, че сте наследник.

    За да продадете наследството си, трябва да не сте се отказал от него. Също така го продавате, след като наследодателят е починал.

    При положение, че продавате наследството си сте длъжни да обезщетите купувача, ако продадете нещо или пък съберете някое вземане. В случай, че сте изпълнил задължение от наследството преди продажбата купувачът е задължен да ви върне това, което сте платили.

    Ако в наследството има недвижим имот, при продажбата му няма нужда от нотариален акт. Само подписите трябва да са нотариално заверени.  Може да запазите част от наследството си- например вещ или някой имот, стига да не изменяте характера на договора.

 

Продаване на наследство
Продаване на наследство
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg