Преминаване през чужд имот

Преминаване през чужд имот

  • English
  • Български
  • Русский

Преминаване през чужд имот

Преминаване през чужд имот

 

    Съществува т. нар. сервитутно право, което дава възможност на вас, като собственик на имот да се възползвате от друг такъв, който не принадлежи на вас. Вашият се нарича „ господстващ имот”, а другия „ служещ имот”.

   Най- често по този въпрос става дума за земеделски земи. За да преминавате през служещия имот, когато нямате достъп до обществен път, трябва да се разберете със собственика. Подписва се писмен договор между вас и другия, като подписите да са с нотариална заверка.

   При положение, че не се разберете със собственика има определена процедура, която трябва да преминете. Първата стъпка е да подадете молба за разрешение за преминаване през съседни земи до общината, кмета на района или кметството, където се намира имота. Кметът на района или кметството възлага на комисия от длъжностни лица да определи мястото за преминаване. След това е нужно да заплатите сума, която е определила общинската комисия на служещия имот преди издаването на заповед. Тази заповед е за предоставеното ви право на преминаване и размера на обезщетението, която заповед има възможност да се обжалва в районния съд в срок от 14 дни от съобщението. Решението на районния съд не подлежи на обжалване.

  Когато двете страни не могат да се разберат, обезщетението се изчислява въз основа на: площта на чуждия имот, която е включена в границите на сервитута; срока на ограничението; справедлива пазарна цена на имота и частта, която попада в границите на сервитута; видовете ограничения на ползването.

   Ако искате да разберете дали във вашия имот има наличие на право на преминава върху имот, трябва да проверите в имотния регистър или в кадастъра. Хубаво е да проверите и на двете места, защото е възможно да не е отразено на едно от тях.

 

Преминаване през чужд имот
Преминаване през чужд имот
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg