Правата на взискателя по изпълнителни дела

Правата на взискателя по изпълнителни дела

  • English
  • Български
  • Русский

Правата на взискателя по изпълнителни дела

Правата на взискателя по изпълнителни дела

 

    При вече образувано изпълнително дело, за да получите сумата, за която е осъдено дадено лице, съдебния изпълнител може да: наложи запор на трудовото възнаграждение; наложи запор на банковите сметки ( при положение, че има такива налични); наложи запор на други вземания на длъжника; наложи запор на движими вещи; наложи запор върху дял от търговско дружество; наложи възбрана на недвижими имот; наложи възбрана на обособена част от предприятие ( магазин, ателие, хотел и др.)

    В случай, че длъжникът не работи и няма банкови сметки имате право да поискате да се извърши опис на вещи. След като се направи опис и оценка на вещите било то движими или недвижими, те се изнасят на публична продан. Парите от продажбата се ползват за удовлетворяване на вашето вземане.

   Има случаи, в които длъжникът не дължи пари, а нещо друго. Например, ако той трябва да върне движима вещ, съдебният изпълните отнема вещта и ви я предава. При положение, че тя вече не е у него или е развалена ви се заплаща равностойността й.

   При неизпълнение на действие, което по принцип длъжникът трябва да извърши, съдебният изпълнител може да му наложи глоби.

   Когато имате присъден апартамент на вас и не може да изгоните ответника, с който сте спорили, съдебният изпълнител има право да извърши въвод във владение срещу длъжника.

    Имате право да се присъедините и по други изпълнителни дела.

   Ако има отказ от страна на съдебния изпълнител да направи някое от действията, което сте поискали, имате пълното право да обжалвате.

 

 

Правата на взискателя по изпълнителни дела
Правата на взискателя по изпълнителни дела
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg