ПРАВАТА МИ ПРИ ПРОБА ЗА НАРКОТИЦИ. ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ!!!

  • English
  • Български
  • Русский

ПРАВАТА МИ ПРИ ПРОБА ЗА НАРКОТИЦИ. ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ!!!

Употребата на наркотични вещества или техни аналози се установява чрез използване на тестове, както и химико-токсикологични изследвания.
При извършване на проверка на място от контролните органи употребата на наркотични вещества  или техни аналози се установява - с тест.
Тестът е средство за установяване по химичен или имуноаналитичен метод наличието на наркотични вещества или техни аналози в орална течност (слюнка).
В случай, че изпаднете в ситуация, в която контролните органи спрели Ви за проверка, искат от вас да дадете проба за наркотици вие сте длъжни: 
- Да изпълнявате точно дадените ви от контролните органи разпореждания и указания, ОСВЕН  ако те налагат извършването на очевидно за вас престъпление или друго нарушение на нормативен акт или застрашават Вашите,или на други лица живот или здраве.
Имайте предвид, че  Неизпълнението на дадените ви указания, с което се възпрепятства извършването на проверката, ще се приеме  за ваш отказ да дадете съответната проба.
При съставянето на акт за установяване на административно нарушение за установена употреба на наркотични вещества или техни аналози контролният орган попълва  талон за изследване.
Установяването на употребата на наркотични вещества или техни аналози  с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване се извършва, когато:
1. лицето откаже извършване на проверка с тест;
2. лицето не приема показанията на теста;
3. физическото състояние на лицето не позволява извършване на проверка с тест.
 
Резултатът от проверката с тест се попълва в протокол, изготвен в три екземпляра, като първият екземпляр остава за органа, извършил проверката, вторият се прилага към талона за изследване, а третият се предоставя на водача.
 
Контролният орган връчва на лицето срещу подпис талона за изследване, като вписва:
1. мястото, където да се извърши установяването;
2. срока на явяването - до 45 минути, 
 
В случай, че откажете да подпишете/получите талона за изследване и/или не се явите в определения срок на посоченото място, или при отказ за даване на проби за изследване, употребата на наркотични вещества или техни аналози  ще се установи САМО въз основа на показанията на теста.
 
Ако с тестът,който ви е направен е установено наличие на наркотични вещества или техни аналози, полицейският орган ще ви съпроводи  до мястото за извършване на медицинско изследване.
Медицинското изследване и вземането на проби се извършва в спешните отделения на многопрофилните лечебни заведения за болнична помощ и във филиалите на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП).
Медицинското изследване се извършва от лекар, медицинска сестра, акушерка или фелдшер, съответно лекарски асистент при строго определен ред.
 
За изследване за употреба на наркотични вещества или техни аналози се вземат две проби кръв.Едната от кръвните проби се съхранява като контролна, а другата се използва за химико-токсикологично лабораторно изследване.
 
Пробите кръв ,заедно с талона за изследване и протокола се изпращат за изследване в строго определени лаборатории от 1 до 5 дни след взимането им. Пробата, както и контролната проба се съхраняват за срок не по-малък от 12 месеца.
 
ВАЖНО! В седемдневен срок от връчване на наказателното постановление или от предявяване на обвинението за престъпление по чл. 343б от Наказателния кодекс  може да поискате, за своя сметка, повторно извършване на химически анализ чрез органа по производството, ако не е изтекъл 12-месечният срок, за който се съхранява контролната проба. 
 
 
Адв.Стефани Бистрева – гр.София
моб. тел. +359 877155654

 

 

 

ПРАВАТА МИ ПРИ ПРОБА ЗА НАРКОТИЦИ. ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ!!!
ПРАВАТА МИ ПРИ ПРОБА ЗА НАРКОТИЦИ. ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ!!!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg