Правата Ви като пострадал при ПТП по вина на водач със сключена застраховка “Гражданска отговорност”

Правата Ви като пострадал при ПТП по вина на водач със сключена застраховка “Гражданска отговорност”

  • English
  • Български
  • Русский

Правата Ви като пострадал при ПТП по вина на водач със сключена застраховка “Гражданска отговорност”

Казус: На 12.07.2021г. А.Х. шофирал по път град.Л - село.Пр в рамките на позволената скорост. Вдясно имало отбивка с.Др - гр.По, като се минава през с.Пр, където живеят. Твърди се, че е завил на дясно, като поел по този пътен участък, като пътя там е еднопосочен и се е движел в правилната посока. В момента, в който направил завоя - след около 15 - тина метра срещу него връхлетял лекият автомобил Мерцедес  шофиран от ***. Нямал е възможност да избегна сблъсъка, тъй като бил навлязъл в завоя, а отдясно имало дървета, и съвкупността от тези обстоятелства ограничавала видимостта му. Натиснал е спирачки, двата автомобила се сблъскали и е изгубил съзнание.
Дъщеря му П.А.Х. се е возела на задната седалка, поставена в детска седалка с поставен предпазен колан.Била откарана в Спешна помощ в Окръжна болница - гр.Л за преглед, след което още същия ден изписана. След инцидента претърпяла множество травми, най - вече в психически план и физически :охлузвания от лявата страна на стомаха,синини по ръцете и краката. Твърди се, че след инцидента започнала да се напикава (3-4 месеца), да заеква и да "провлачва" думите когато ги изговаря.Инцидентът оказал цялостно влияние върху живота на детето , като променило изцяло поведението му.
След инцидента детето започнало да плаче нощем. Когато се събуждало започнало да идва при родителите си и да разказва че е сънувала "как заспива зад волана", "как се блъскат с колата, страх я е от автомобили и превозни средства, страхува се да пресича улицата, дори на село където движението не е интензивно и трафика е малък,започнали да получава паник - атаки- не й достига въздух.След катастрофата в рамките на 2-3 седмици се забелязала промяна в поведението й, като непрестанно звъняла на близки по телефона - вуйчо, леля, баба, дядо.Детето станало по-умислено, потънало в собствените си мисли, необщително и затворено. Нужно й е по - дълго време, за да опознае други деца с които се събира и когато види непознати деца и е нужно много по - дълго време преди да започне да комуникира свободно с тях.Вече се страхува да кара колело на улицата, защото е споделяла, че я е страх от автомобилите и поради тази причина кара само в къщи на двора, а преди е излизала на улицата пред къщата и карала свободно.Твърди се, че промяна в нейния живот е, че не иска да спи сама, възстановяването на П.Х. продължава и към настоящия момент.
 
I.
(1) Лицето, което желае да получи застрахователно обезщетение, е длъжно да отправи към застрахователя писмена застрахователна претенция. 
Лицето е длъжно с предявяването на претенцията да предостави пълни и точни данни за банковата сметка, по която да се извършат плащанията от страна на застрахователя, освен в случаите на възстановяване в натура.
 (2) Застрахователят извършва плащането на застрахователното обезщетение по предоставената  банкова сметка независимо дали неговият размер е определен от застрахователя, или по съдебен ред. 
Промяната на банковата сметка обвързва застрахователя само след като той бъде изрично и писмено уведомен преди плащането, включително в хода на съдебен процес.
 (3) Непредставянето на данни за банковата сметка от страна на лицето  има последиците на забава на кредитора по отношение на плащането, като застрахователят не дължи лихва.
 (1).С договора за застраховка „Гражданска отговорност" застрахователят:
 1. се задължава да покрие в границите на определената в застрахователния договор застрахователна сума отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди, които са пряк и непосредствен резултат от застрахователното събитие;
 2. може да се задължи да покрие в границите на определената в застрахователния договор застрахователна сума отговорността на застрахования за неизпълнение на негово договорно задължение.
 (2) В застрахователното обезщетение  се включват и:
 1. пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от непозволено увреждане;
 2. лихви за забава, когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред увреденото лице .
 (3) Лихвите за забава на застрахования , за които той отговаря пред увреденото лице, се плащат от застрахователя само в рамките на застрахователната сума (лимита на отговорност). В този случай от застрахователя се плащат само лихвите за забава, дължими от застрахования, считано от датата на уведомяването от застрахования за настъпването на застрахователното събитие по следният ред / Застрахованият е длъжен във връзка с неговата гражданска отговорност в срок до 7 работни дни от  узнаването да уведоми застрахователя за настъпване на застрахователно събитие/  или от датата на уведомяване или на предявяване на застрахователна претенция от увреденото лице, която от датите е най-ранна.
 (4) За отговорност за пропуснати ползи в резултат на неизпълнение на договорно задължение застрахователят може да осигури покритие срещу заплащане на допълнителна премия, освен ако е уговорено друго.

 

Правата Ви като пострадал при ПТП по вина на водач със сключена застраховка “Гражданска отговорност”
Правата Ви като пострадал при ПТП по вина на водач със сключена застраховка “Гражданска отговорност”
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg