ПОЛИЦЕЙСКО ЗАДЪРЖАНЕ

ПОЛИЦЕЙСКО ЗАДЪРЖАНЕ

  • English
  • Български
  • Русский

ПОЛИЦЕЙСКО ЗАДЪРЖАНЕ

                                                    Какъв  е  редът  за задържане на лица

 
 1. Полицейските органи не допускат използването на физическа сила, помощни средства или оръжие спрямо задържаните лица освен в изрично предвидените от ЗМВР случаи.
 2. Действията на полицейските органи изключват извършване, провокиране или толериране на какъвто и да било акт на изтезание, нечовешко или унизително отношение или наказание, както и прояви на дискриминация спрямо задържаните лица.
 3. Полицейски орган, който е станал свидетел на неправомерна употреба на физическа сила, извършване, провокиране или толериране на какъвто и да било акт на изтезание, нечовешко или унизително отношение спрямо задържаните лица, е длъжен да се намеси с цел да го предотврати или спре, за което незабавно уведомява ръководителя си.
 4.  За всяко задържано лице се издава заповед за задържане на лице от полицейския орган, ограничил правото на свободно придвижване на лицето.
5.  При задържане на лица от служители на структура на МВР, в която не са обособени места за настаняване на задържани лица, заповедите за задържане се издават в четири екземпляра.
6. Срокът за задържане на лица по реда на ЗМВР започва да тече от момента, в който е ограничено правото им на свободно придвижване, като точният час се отбелязва в заповедта за задържане независимо от времето на нейното фактическо издаване.
 
7. При преместване на задържаното лице от една структура на МВР в друга се отчита общото време на принудителен престой на лицето в структурите на МВР, като се спазва 24-часовият срок за задържане по реда на ЗМВР.

ПОЛИЦЕЙСКО ЗАДЪРЖАНЕ
ПОЛИЦЕЙСКО ЗАДЪРЖАНЕ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg