Поемно лице

  • English
  • Български
  • Русский

Поемно лице

Поемно лице

 

     Поемно лице има право да бъде всеки гражданин. То присъства и следи действията на разследващите органи, които действия се записват в протоколи. Като поемно лице, може да ви разпитат в съда, тъй като сте потенциален свидетел. Поемните лица трябва да са повече от едно.

      Има налични две условия, за да бъдете избрани за поемно лице. Първото е да нямате друга роля в дадения процес и второто да не сте заинтересован от изхода на делото. За поемно лице ви избира органът, който извършва действието по разследването.

     Случаите, в които е нужно да има поемни лица са: при обиск, при извършване на обиск, при претърсване, при разпознаване, при следствен експеримент, при освидетелстване.

    Като поемно лице може да искате поправки или изменения на протокола, по допуснати непълноти и закононарушения да правите възражения. Вие също така подписвате протокола, заедно с другите поемни лица. Може да поискате да отменят актове, които са в противоречие с правата ви. Имате право да поискате заплащане на направените разноски. Например за транспортни разходи или за изтърване на работния ден.

   Трябва да следите дали органът върши работата си съвестно. Ако се дава описание на извършителя на дадено престъпление, трябва да внимавате дали то се представя правилно и съвпада ли с истината.

   След като сте поканен, като поемно лице сте задължен да се явите и да останете такова, докато имат нужда от вас. Следователно в случай, че откажете ще ви бъдат наложени санкции. Наказанието за отказ от участие в следственото действие е 1000 лева, а при неявяване за участие в дело е 300 лева и ви водят принудително, за да извършите съответните действия.

 

Поемно лице
Поемно лице
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg