Платен отпуск

Платен отпуск

  • English
  • Български
  • Русский

Платен отпуск

Какво е платен годишен отпуск?

Това е време, през което работникът не е на работното си място и не полага труд в полза на работодателя, а е в служебен отпуск и може да разполага сам със свободното си време. По време на тази почивка работникът получава възнаграждение, както ако е бил на работа и тези дни в отпуск му се зачитат за трудов и осигурителен стаж.

Размерът на платения годишен отпуск задължително се вписва във всеки трудов договор!

Кога имам право на платен отпуск?

За да имам право да ползвам платен отпуск е нужно:

  • да съм назначен по трудов договор към някой работодател;
  • ако постъпвам на работа за първи път е нужно да са изминали най-малко 4 /четири/ месеца от назначаването ми.

Размер на основния платен годишен отпуск

По закон всички работници и служители има право на платен отпуск, който е не по-малко от 20 работни дни. Този  отпуск се нарича основен годишен отпуск.

Съществуват категории работници и служители, на които с оглед спецификата на тяхната работна дейност им се полага удължен платен годишен отпуск.  Този удължен платен годишен отпуск представлява основния платен годишен отпук от 20 дни плюс допълнителни работни дни отпуск. Категориите работници и служители, имащи право на удължен платен годишен отпуск се определят от Министерски съвет.

Как да ползвам платен отпуск?

За да се ползваме от правото си на платен отпуск е нужно да подадем Молба за разрешение до работодателя, който да ни разреши. Не можем самоволно да прекъснем служебните си задължения, защото същото би се счело самоотлъчка!

В тази молба задължително трябва да впишем дните или периодът от време, през които  желаем да ни бъде разрешено ползването на платения отпуск.

Важно е да знаем, че:

  • Работещите  по трудов договор на 4 часа също имат право на основен платен годишен отпуск в размер на 20 работни дни;
  • Броят на дните платен годишен отпуск, който можем да ползваме е пропорционален на трудовия стаж, който имаме към този работодател. Или казано иначе, не може февруари месец да искаме да ползваме 20 работни дни отпуск, тъй като сме работили само 2 календарни месеца от съответната година.

 

Платен отпуск
Платен отпуск
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg