Пенсионерите, които работят

  • English
  • Български
  • Русский

Пенсионерите, които работят

Пенсионерите, които работят

 

    Няма значение от пенсията, която получавате вие може да работите на граждански или трудов договор. Вие имате права, като всички работещи на трудов договор.

    Договорът ви може да е прекратен с предизвестие от страна на работодателя ви при следните условия, когато: сте придобили упражнили правото да получавате пенсия за осигурителен стаж и възраст и сте започнали да работите, след като вече сте придобили право на пенсия. Тези условия се отнасят само, когато получавате пенсия за осигурителен стаж и възраст. Не се касае за друг вид пенсия тук.

    При прекратяване на трудовото правоотношение, след като сте придобили правото си на пенсия имате право на обезщетение, независимо от основанието за прекратяване. Нямате право на обезщетение, когато ви е отпусната пенсия, след като сте започнали работа. Иначе като пенсионер, който работи имате право на всички други обезщетения, когато се прекрати трудовият ви договор.

    По въпроса за осигуряването вие подлежите на обществено и здравно осигуряване, като всички останали без значение, че сте пенсионер. Ако сте самоосигуряващ се пенсионер и работите някоя свободна професия или нещо друго, което ви предразполага да се самоосигурявате не е нужно да внасяте вноски за държавно обществено осигуряване. Задължителни са само здравните осигуровки.

 

Пенсионерите, които работят
Пенсионерите, които работят
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg