ОТПУСК ПО БАЩИНСТВО

  • English
  • Български
  • Русский

ОТПУСК ПО БАЩИНСТВО

Съгласно българското законодателство всеки баща, който живее в едно и също домакинство с майката на детето си и който е осигурен 12 месеца за общо заболяване и майчинство, има правото да се ползва от 15 (календарни) дни отпуск при раждане на дете.

От кога започва да тече този отпуск по бащинство?

Този отпуск по бащинство започва да тече от датата на изписване на новороденото от болничното заведение, което се удостоверява с издадена от там Служебна бележка.

От кого се изплаща отпускът по бащински?

Времето, през което бащата е в отпуск по бащинство, се зачита за трудов стаж, а паричното обезщетение се заплаща от НОИ. Работодателят не е ангажиран с никакви разходи във връзка с отпускът по бащинство.

Какъв размер е обезщетението за отпуск по бащинство?

Паричното обезщетение за един ден бащинство се изчислява в размер на 90 на сто от среднодневния осигурителен доход, върху който са били внесени осигурителни вноски (или са дължими) за общо заболяване и майчинство – за период от 24 календарни месеца, които предхождат месеца на настъпване на бащинството.

Какви документи са необходими за ползване на отпуск за бащинство?

Документите, които бащата трябва да предостави на работодателя, за да се ползва от отпуск по бащинство са следните:

  • Писмено заявление (от страна на бащата) за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете;
  • Заявление до работодателя за ползване на отпуск (до 15 календарни дни) при раждане на дете;
  • Декларация от двамата родители, в която е посочено, че бащата е припознал своето дете и че родителите живеят в едно домакинство (или имат сключен брак);
  • Документ от съответната болница, удостоверяващ датата, на която детето е било изписано от нея.

Във връзка с разрешението за ползване на отпуск по бащинство Работодателят трябва да издаде Заповед  от деня, който е посочен в заявлението, както и да подаде в НОИ необходимата документация за отпускане на обезщетението и образуване на стажа.

Може ли отпускът за бащинство да бъде отложен?

Отпускът за бащинство може да се ползва единствено в рамките на посочените 15 дни (календарни), като същият не може да бъде отложен за друг, по-късен период. Тоест отпускът може да се ползва изцяло или само част , като началото започва от датата на изписване на детето.

 

 

ОТПУСК ПО БАЩИНСТВО
ОТПУСК ПО БАЩИНСТВО
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg