Отмяна на дарение

 • English
 • Български
 • Русский

Отмяна на дарение

Отмяна на дарение

 

Договор за дарение

 

    Когато се сключва договор за дарение, дарителят прехвърля правото си на собственост например на апартамент или кола на дарения ( друго лице). Дареният не поема абсолютно никакви задължения към дарителя при положение, че е приел дарението.Но той е морално задължен да е благодарен на дарителя.

 

Начин на отмяна на дарение

 

    Има 3 начина, в които може да се отмени дарение.

 • Ако дареният умишлено убие или се опита да убие дарителя, съпруга/съпругата на дарителя  или детето му, или е съучастник в такова престъпление ; ако дареният е в състояние на невменяемост, т.е. поради душевно разстройство не разбира същността на постъпките си, неговите действия няма да са основание за отмяна на дарение; 
 • Ако дареният  обвини в престъпление дарителят, за което дарителят да бъда наказан със затвор за повече от 3 години – например убийство, изнасилване, кражба, измама и пр.;
 • Ако дареният отказва да даде издръжка, от която се нуждае дарителят.

    Има два вида дарение, които не могат да се отменят.

 • Поводи, при които е типично да се дават подаръци- за рожден ден, сватба, раждане на бебе, Коледа и др. Съвсем обичайните дарения.
 • Дарение, с което вие като дарител изразявате благодарността си към дарения е вид възнаградително дарение. Това са другия вид дарения.

 

Процедура по отмяна на дарение

 

    При отмяна на дарение, трябва да се предяви иск в съда в срок от 1 година, откакто се разбере за основанието за отмяна.

    Ако е направено дарение, но дарителят почине, неговите наследници също могат да предявят иск.

    Най- често срещаната причина за отмяна на дарение е отказът от страна на дарения да дава издръжка на дарителя. Ако дарителят изпадне в нужда има право да поиска издръжка от дарения. При положение,че дареният откаже да дава издръжка дарителят има основание да отмени дарението. За да се отмени дарение, трябва да бъдат спазени няколко условия.  

    При първото условие трябва да не можете да се издържате сами от собствените си доходи и имоти. За да определи съда дали сте изпаднали в нужда, обичайно той взема под внимание.

 • вашата личност и конкретни нужди – дали сте млад, или стар; дали сте болен, или здрав;
 • всичките ви доходи – заплата, пенсия, социални помощи, спестявания;
 • възможността да имате допълнителна печалба – например доходи от наем и продажба на имоти.

    Съдът ще сравни сумата, с която разполагате със сумата, която ви е необходима,за да покриете нуждите си и така ще прецени дали имате нужда от издръжка.

    Второто условие е да сте поискали издръжка от дареното лице без значение как е отправена поканата. Важното е дарения да бъде информиран за нея.

   Третото условие е дареният да е отказал да ви дава издръжка. Дареният не е задължен да ви дава издръжка, ако няма възможността да издържа себе си и лицата, които зависят от него (това са най-често са вашите деца). Този отказ би бил при липса на достатъчно средства от страна на дарения, а не от неблагодарност. В този случай няма как това да бъде основание за отмяна на договора за дарение.

      В случай, че съдът разреши отмяна на дарение, дареният трябва да върне дареното.

 

Дареното е продадено. Ами сега? 

 

    Може да предявите иск за отмяна на дарението. Тъй като човекът, на който е продадено дареното е придобил правото на собственост преди иска да е вписан в книгите за вписванията, не може да си върнете дареното физически.В случай, че съдът разреши отмяната на дарението, дареният ще дължи парично обезщетение на дарителят, т. е. на вас.

 

Предотвратяване на продажба на дареното

 

    Може да се предотврати продажба на дарено , ако се впише в книгите на вписванията, преди дареният да опита да продаде апартамента. В такъв случай искът за отмяна на дарението ще бъде като тежест върху имота. Дареното може да бъде продадено на трето лице. Но в този случай третото лице ще трябва да се съобразява с тази тежест. При успешна отмяна на дарението той ще е длъжен да ви върне дареното физически.

    Ако дарението е кола вместо апартамент, няма как да попречите на дарения да я продаде.

 

 

Отмяна на дарение
Отмяна на дарение
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg