Особености при закупуване на недвижим имот

Особености при закупуване на недвижим имот

  • English
  • Български
  • Русский

Особености при закупуване на недвижим имот

Особености при закупуване на недвижим имот

 

    При сключване на договор за покупко- продажба на недвижим имот според закона, автоматично ставате собственик, ако имотът е принадлежал на продавача. В случай, че имотът не е бил изцяло негова собственост може да се окаже, че сте купувач на имот, който действително не принадлежи на продавача, а това от своя страна ще означава, че вие няма да сте собственик на този имот.

    За да се подсигурите, преди това би било хубаво да:

  • Проверите в Имотния регистър, който се води от Агенция по вписванията, дали продавачът на имота е негов собственик;
  • Проверите продавачът придобил ли е имота в режим на съсобственост (при наследяване или по време на брак);

    Важното е да знаете, че имотът, който купувате може да е съсобствен, но данните за това да липсват. Това означава, че пълна гаранция няма.

  • Проверите за продавача, ако е юридическо лице, дали спрямо него не е започнало производство за обявяване в несъстоятелност или не е обявен за несъстоятелност;

    Нотариусът е длъжен да разбере продавачът има ли право на собственост върху имота, който продава. В случай, че продава чужд имот трябва да е упълномощен. Когато нотариусът не направи тези проверки, той носи имуществена отговорност.

   Никой не може да гарантира напълно, че лицето, което се води собственик в нотариалния акт е действително такъв. Но вероятността да е значително нараства, ако може да представи нотариален акт, вписан в Имотния регистър, с който е получил правото на собственост преди повече от пет години. Също така продавачът да е владял лично имота или чрез свои роднини, приятели, наематели през последните десет години.

 

 

Особености при закупуване на недвижим имот
Особености при закупуване на недвижим имот
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg