Осиновяване

  • English
  • Български
  • Русский

Осиновяване

Какво представлява осиновяването?

Осиновяването е правен акт, процедура при която се създава връзка между непълнолетен и възрастен / пълнолетен/, като между дете и родител.

Освен между двамата отношения се пораждат и между останалите роднини в зависимост от вида на осиновяване.

Кой може да бъде осиновен?

Осиновявано лице може да бъде само това, което при подаване на молба за осиновяване не е навършило пълнолетие/ 18г./

Кой може да осиновява?

  • Осиновяващ може да бъде само този, който е навършил пълнолетие и не е лишен от съда от родителски права;
  • Осиновяващият трябва да бъде поне с 15 години по-млад, поне от единия осиновяващ /в случай, че са двама/;
  • Може да осиновява всеки, който не е роднина по права линия с осиновявания / майка, баща, баба, дядо/ или брат или сестра.

Видове осиновяване

Непълно осиновяване

При непълно осиновяване се пораждат права и задължения само между осиновения и неговите деца и внуци, от една страна, и осиновителя- от друга, а правата и задълженията между осиновения и неговите деца и внуци с кръвните им роднините се запазват.

Осиновителят е този, който придобива и родителските права и задължения върху осиновеното лице.

Пълно осиновяване

При пълното осиновяване между осиновения и неговите деца и внуци, от една страна, и осиновителя и неговите роднини-от друга се създават правни отношения, като между кръвни роднини, а правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с роднините им по произход се прекратяват.

Съставя се нов акт за раждане, в който осиновителят се вписва като родител. Актът се съставя от длъжностното лице по гражданското състояние в общината, кметството или района по постоянния адрес на осиновителя, а когато осиновителите са двама-по адреса, посочен в съдебното решение.

Осиновяване на дете от съпруг

При осиновяване на дете от съпруг на родител всички съществуващи права и задължения се запазват. В съществуващия акт за раждане на детето освен данните за рождения родител се вписват и данните на осиновителя, като в зависимост от вида на осиновяване се пораждат различни права и задължения между тях. За да има право да осинови дете на съпруг,  лицето не е нужно да има изискуемата разлика от 15 години с детето.

След пълното осиновяване в продължение на две години дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на осиновителя наблюдава как се отглежда детето.

Прекратяване на осиновяването

С прекратяване на осиновяването всички породени отношения се прекратяват.

Компетентен съд да прекрати осиновяването при налични обстоятелства е Окръжен съд

Никой не може да бъде осиновяван от две лица, освен ако те не са съпрузи!

 

Осиновяване
Осиновяване
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg