Осигурителен посредник

  • English
  • Български
  • Русский

Осигурителен посредник

Осигурителен посредник

 

    Осигурителния посредник сключва или посредничи при сключване на осигурителен договор с пенсионно дружество.  Ако искате да подадете заявление за допълнително пенсионно осигуряване или да прехвърлите средства от един пенсионен фонд в друг, осигурителния посредник е този, който ви съдейства при тези действия. Също той следи вашите интереси да не бъдат нарушени. Разяснява ви какви са вашите права при сключване на договор, кога и в какъв размер дължите вноските.

   Тук не сключвате договор с осигурителния посредник, както при кредитния. Сключвате такъв с пенсионноосигурителното дружество.  Затова, ако осигурителният посредник по някакъв начин не изпълни задължението си, като да ви предостави пълната информация за сключения договор и претърпите вреди поради тази причина, ще трябва да потърсите отговорност от пенсионноосигурителното дружество, а не от посредника.

 

Осигурителен посредник
Осигурителен посредник
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg