Определяне на граници между имоти

Определяне на граници между имоти

  • English
  • Български
  • Русский

Определяне на граници между имоти

Определяне на граници между имоти

 

    Като собственик на недвижим имот, който иска определяне на граници между вашия и съседен имот/ имоти, трябва да подадете иск за определяне на граници между имоти. Ако имотът има вече определени граници обаче, не може да подадете такъв иск. Този иск може да се използва също така, когато при неопределяеми граници, съседът ви е завладял някаква част от вашия имот и твърди, че частта е негова.

   Важно да знаете  преди да подадете иска е, че може да го приложите единствено за поземлени имоти; само собственици на съседни имоти са страни по делото; всяка страна е едновременно ищец и ответник- и вие и съседът ви трябва да докажете правото си на собственост, липсата на граница, нейната неизвестност и неяснота; често се назначава експертиза- изготвя се скица с означение на имотите и границите между тях.

    Ако трето лице твърди, че границите са различни, делото ще се разгледа по обикновения ред за решаване на правен спор от съда.

   Решението на съда е единствено за определяне на граници и затова въз основа на него не може да изгоните съседа си принудително. Поради тази причина трябва да предявите друг иск. Имате възможност да защитите правото си да владеете завзетата част от имота, като собственик и с искането за определяне на граници, но ако не го направите ще водите ново дело.

 

Определяне на граници между имоти
Определяне на граници между имоти
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg