ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ОТ ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ОТ ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

  • English
  • Български
  • Русский

ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ОТ ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

 

Тук се има предвид случаите, при които Висшият съдебен съвет сключва споразумение с частен съдебен изпълнител, на основание, на което му се възлага да събира несъбраните вземания за деловодни разноски, държавни такси и глоби, които са средства, предназначени за бюджета на съдебната власт. За публичните държавни вземания съдът издава изпълнителен лист, с който съдебният изпълнител образува изпълнителното производство. Изпълнението протича по реда на ДОПК - изпращане на съобщение за доброволно изпълнение, запори, възбрани, продажби и други.
 
ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ОТ ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ОТ ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg