Обект на авторско право

Обект на авторско право

 • English
 • Български
 • Русский

Обект на авторско право

    Автор сте например на някое  музикално произведение, книга, лого или нещо друго. Желаете да разберете дали е обект на авторско право и дали можете да го защитите.  

    Важно е да знаете, че в Закона за авторското право и сродните му права изрично са посочени обектите на авторско право и това може да е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, като:

 • литературни произведения- научна, техническа литература, публицистиката и компютърни програми;
 • музикални произведения;
 • сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и т.н;
 • филми и други аудио-визуални произведения;
 • произведения на изобразителното изкуство, на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
 • реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
 • фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
 • одобрени архитектурни проекти, проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове, които се отнасят до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и всяка друга област на науката и техниката;
 • графично оформление на печатно издание;
 • кадастрални карти и държавни топографски карти;
 • подготвителните скици, планове и други подобни;
 • аранжиментът на музикално произведение или на фолклорни творби

    Обект на авторско право представлява дори преводът или преработката на вече съществуващо произведение или фолклорна творба, който може да сте направили.

    Всички периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии и други подобни също могат да бъдат обект на авторско право.

В никакъв случай не са обект на авторско право:

 •  нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, актовете на съдилищата, както и официалните им преводи;
 •  различни идеи и концепции;
 • фолклорните творби;
 •  всички новини, сведения,  факти и данни.

 

Обект на авторско право
Обект на авторско право
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg