Обезщетение за лишаването на бивш съпруг от ползване на ½ идеална част от апартамент

Обезщетение за лишаването на бивш съпруг от ползване на ½ идеална част от апартамент

  • English
  • Български
  • Русский

Обезщетение за лишаването на бивш съпруг от ползване на ½ идеална част от апартамент

Установено е , че за времето от 14.03.2011 г.-09.04.2012 . апартаментът в гр. С е ползван от бившата съпруга Б. , която не е заплатила обезщетение на бившия си съпруг сумата от 4000лв , въпреки неговата покана за такова плащане получена от нея на 11.05.2012г.Тази сума от 3300лв.представляващи обезщетение за лишаването му от право на ползване на собствената му 1/2 ид.ч. от недвижим имот, бивше семейно жилище, придобито в режим на семейна имуществена общност, представляващо апартамент в гр. Б., ул. И. *, ет. *, с площ от 77,61 кв.м, ведно с прилежащо избено помещение с площ от 6,15 кв.м и съответните ид.ч. от правото на строеж върху терена, за периода 14.03.2011 г.-14.02.2012 г. С решението за прекратяване на брака  на  страните поради развод, същият апартамент е предоставен  за ползване на съпругата и детето от брака. Същият има право да ползва своята ½ ид. Ч. и на база това свое право има право, ако е ограничен да се  ползва от частта си  по вина на бившата си  съпруга  има  право да иска обезщетение  .

 Съгласно нормата на чл. 31, ал. 2 от ЗС, когато общата вещ се ползва лично само от някои от съсобствениците, те   дължат обезщетение на останалите за ползата от която са лишени, от деня на писменото поискване.

 

 

Обезщетение за лишаването  на  бивш съпруг от ползване на ½  идеална част от апартамент
Обезщетение за лишаването  на  бивш съпруг от ползване на ½  идеална част от апартамент
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg