Нотариален акт- обезсилване

  • English
  • Български
  • Русский

Нотариален акт- обезсилване

Нотариален акт- обезсилване

 

    Отмяната е единственият начин да се обезсили нотариален акт. Трябва да се предяви иск пред съда и за да има сила по отношение на третите лица, решението за отмяна е необходимо да се впише.

    Ако нотариалното удостоверение е неистинско, има основание за обезсилване на нотариалния акт. Неистинското нотариално удостоверение е два вида: неавтентично  и невярно.

    Искането за отмяна има право да подаде трето лице, което има интерес, прокурор- когато акта е бил издаден в нарушение на закона, някоя от страните по акта.

    В случай, че искът се уважи от съда, нотариалният акт, който е бил издаден се счита за отменен. Върху нотариалния акт трябва да се отбележи, че е той обезсилен въз основа на съдебно решение. Това се прави от нотариуса.

    Исковата молбата за отмяна и съдебното решение се вписват, за да стане известно и на третите лица.

 

Нотариален акт- обезсилване
Нотариален акт- обезсилване
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg