Незаконно уволнение

Незаконно уволнение

  • English
  • Български
  • Русский

Незаконно уволнение

Незаконно уволнение

 

   Когато е налице уволнение, вие имате право да оспорите законността на уволнението пред работодателя или пред съда, ако смятате, че то е неоснователно и незаконно. Може да поискате отмяна на заповедта за уволнение, възстановяване на работата, обезщетение, поправка на основанието за уволнение.

    В случай, че работодателят не отмени заповедта за уволнение имате право да предявите иск в срок от 2 месеца от прекратяване на трудовото правоотношение. Може да предявите един иск или няколко иска с една искова молба. В нея е необходимо да изложите причините, поради които считате, че уволнението ви е незаконно. Искът имате възможност да предявите пред районния съд по адрес на седалището на работодателя или неговия постоянен адрес. Исковата молба се разглежда в срок от 3 месеца, като производството ще бъде безплатно ( понеже сте работник), но изгубите ли делото ще трябва да платите на ответника разноските, които е неправил по същото.

   Заедно със съдебно решение ще ви бъде връчено и съобщение за възстановяване на работа, ако съдът признае, че уволнението ви е било незаконно и постанови възстановяване на работата ви. След явяване и представяне на съобщението в 2- седмичен срок ще може да заемете длъжността си отново.

   В случай, че сте предявил иск за обезщетение за оставане без работа работодателят ще бъде осъден да ви заплати обезщетение в размер на брутното ви възнаграждение за времето, през което сте останал без работа, но до 6 месеца най- много.

    При положение, че решението е във ваша ползва времето, през което сте бил уволнен незаконно трябва да се впише като трудов стаж в трудовата ви книжка. Инспекция по труда извършва служебно вписване, ако работодателят откаже.

 

Незаконно уволнение
Незаконно уволнение
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg