Наследствено право при пълно осиновяване

  • English
  • Български
  • Русский

Наследствено право при пълно осиновяване

Въпрос :
 
Майка ми е осиновена през 1968 г., но после биологичните и родители я намират и тя и ние подържахме връзка с тях и с брат й който е по малък. Починаха баба, дядо и вуйчо, не остана никой. Майка ми има ли право да е наследница ? 
 
Отговор:
Пълното осиновяване цели максимално доближаване на правния статус на осиновеното дете с това на родно дете. Между осиновения и неговите низходящи / деца, внуци/  от една страна и осиновителя и неговите роднини, от друга, възникват отношения като между роднини по произход.Прекратяват се връзките с биологичните родители на осиновеното дете. Прекратяват се наследствените права по отношение на роднините на осиновения, т.е. родителските права и задължения преминават към осиновителя, осиновеният приема бащиното и фамилно име на осиновителя, който се вписва като родител в акта за раждане.
 Възникват наследствени права по отношение на осиновителя и неговите роднини / осиновители и техни роднини/. 
Но издаденото удостоверение за наследници отразява вярно кои лица са наследници по закон на починалото лице. Осиновеният при пълно осиновяване  не се явява наследник по закон  на биологичните си родители, тъй като не фигурира в регистъра на населението, като тяхно дете.

 

Наследствено право при пълно осиновяване
Наследствено право при пълно осиновяване
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg