Намаляване на издръжка

Намаляване на издръжка

  • English
  • Български
  • Русский

Намаляване на издръжка

Кой може да иска намаляване на издръжката?

Намаление на издръжката може да поиска само този, за който вече има влязло в сила решение за издръжка в определен размер.

Обичайно намаление на издръжката иска задълженият да я заплаща, който изпитва трудност за това.

Кога може да се иска намаляване на издръжката?

Важно е първо да се отбележи, че намаляване на размера на издръжката може да има единствено, когато тя е над минимално определената за страната, която съгласно ПМС № 37/24.03.2022 г. е 177,50лв.

Намаляване на издръжката може да се иска, когато има промяна в обстоятелствата. Тази промяна засяга финансовата възможност на издържащия. Тоест ако за присъждане на предходната издръжка издържащият е имал по-голям доход, то сега са настъпили промени и същият не разполага вече с тази възможност.

За всеки отделен случай е необходимо да се съберат достатъчно доказателства относно наличие на промяна в обстоятелствата, които налагат намаляване на издръжката и съответно за невъзможността на издържащото лице да я заплаща.

Какво е нужно да направя, за да намаля издръжката?

За намаляване на издръжка е нужно да подам Искова молба с приложени доказателства пред Районен съд по постоянен адрес на издържаното лице.

Трябва да докажа настъпилата промяна във финансовото си състояние, затруднението да заплащам издръжката в досегашния размер.

 

Намаляване на издръжка
Намаляване на издръжка
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg