НАЗНАЧАВАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА

НАЗНАЧАВАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА

  • English
  • Български
  • Русский

НАЗНАЧАВАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА

    Имате образувано наказателно производство, в което е нужно привличане на съответен специалист, чиито специални знания са необходими за изясняване на определени обстоятелства по делото.

    Едновременно с назначаването на експертизата специалистът от дадената област се привлича в качеството на вещо лице. В гражданското право вместо „назначаване на експертиза“ е прието да се именува „назначаване на вещо лице“.

    В наказателното право се назначава експертиза от съда или от органите на досъдебното производство, а в гражданското – вещо лице се назначава с определение на съда, когато за изясняване на някои въпроси - съществено важни за делото са необходими специални знания.

    Когато даден факт е очевиден[P1]  се изключва  [P2] необходимостта от експертиза и ако даден факт е установен по безспорен и категоричен начин чрез показания на свидетели и обяснения на съучастници също не се назначава екпертиза.

    В закона са изредени случаите, в които задължително се назначава експертиза, когато съществува съмнение относно:

  • Причината за смъртта;
  • Характера на телесната повреда;
  • Вменяемостта на обвиняемия;
  • Способността на обвиняемия с оглед неговото физическо и психическо състояние правилно да възприема фактите, които имат значение за делото и да дава достоверни обяснения за тях;
  • Способността на свидетеля с оглед неговото физическо и психическо състояние правилно да възприема фактите, които имат значение за делото и да дава достоверни обяснения за тях;

 

    Експертизата се назначава веднага, след като възникне необходимостта от изясняване на определени факти поради от една страна бързина на процеса, а от друга- опасност от изменение на обектите, които трябва да бъдат изследвани.

    Важно е да имате в предвид, че при назначаването на вещо лице и на изготвяне на съдебна експертиза съдът определя възнаграждение на специалиста. След внасянето на възнаграждението се представя доказателство за изпълнение пред съда и съдията разпорежда уведомяване на вещото лице за изготвяне на конкретната експертиза с отговаряне на зададени задачи/ въпроси по експертизата.

 

 

 

 

 

 


 [P1]Достъпен за възприемане от всяко едно нормално развито човешко същество без необходимост от специални знания и средства.

 [P2]Знания извън професионалната компетентност на разследващия орган и съда.

 

НАЗНАЧАВАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА
НАЗНАЧАВАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg