Медицинска застраховка

Медицинска застраховка

  • English
  • Български
  • Русский

Медицинска застраховка

Медицинска застраховка

 

    Медицинската застраховка е вид лична застраховка, с която вие застраховате вашето здраве. Тя може да се сключи семейно или групово. Би било хубаво да се запознаете с общите правила при сключването на застраховка. Тя се сключва за определен период от време, както и по принцип при  всички застраховки. Обикновено са за срок от една година.

    Има разлика между застраховка “Живот” и  застраховка “Злополука” . Застраховката “Живот” това са всички събития, които могат да застрашат или да доведат до загуба на живота ви. Застраховката “Злополука” това са всички събития, които може да увредят здравето ви и/или да ви направят неработоспособен – временно или продължително. Медицинската застраховка включва рисковете, които се покриват от застраховките “Живот” и “Злополука”. Тези рискове могат да бъдат болнично лечение, бременност, раждане, профилактика. Медицинска застраховка може да я сключите само ако искате.

   Ако сте чужденец задължително трябва да сключите застраховка живот. Дори и да пребивавате краткосрочно- не повече от 90 дни или продължително- до една година. Не е нужно да сключвате медицинска застраховка, ако имате сключена такава в чужбина и тя важи за България.

  Медицинска застраховка може да сключите за рискове, свързани с вашето здраве. Те биха могли да бъдат: заболяване; злополука; профилактика; бременност и раждане; при загуба на доходите ви вследствие на заболяване или злополука; живеете в отдалечено и трудно достъпно населено място, необходимо е да бъдете транспортиран с линейка; ако се налага да ходите на рехабилитация.

   Има застрахователни компании, които предлагат медицински застраховки, със сключени договори с лечебни заведения, наричани “изпълнители на медицински услуги”. Може да поискате от застрахователя да плати разходите ви за лечението. Първо по този начин си спестявате усилията по заплащане на разходите за лечението на болницата. Второ – не е необходимо да предявявате претенции за заплащане на разходите по лечението  и да предоставяте документи, доказващи тези разходи по лекуването ви. Но може и да изберете опция застрахователят да възстанови направените от вас разходи. Тогава вече ще трябва представите документи, доказващи сумата, която сте похарчили.

 

 

Медицинска застраховка
Медицинска застраховка
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg