Леки телесни повреди. Реторсия

Леки телесни повреди. Реторсия

  • English
  • Български
  • Русский

Леки телесни повреди. Реторсия

Относно леките телесни повреди-чл.130 НК

Леките телесни повреди по степен на увреждане са два вида: 

Леки телесни повреди с разстройство на здравето

Разстройство на здравето по смисъла на чл.130, ал.1 НК има, когато е налице леко увреждане анатомическата цялост на организма или тъканите, както и леки изменения  във физиологическите функции извън болката и страданието. 
 
В практиката съществуват отклонения досежно същността на този вид лека телесна повреда. В някои случаи не се отчитат необходимите признаци на това увреждане, а в друго се надценяват и в резултат на това деянията неправилно се квалифицират. Неправилното определянехарактера на телесното увреждане е отразява не само  на отговорността на дееца, но и на подсъдността на деянието.
 
Този вид телесна повреда изисква да е налице разстройство на здравето извън  случаите на тежка и средна телесна повреда. Законът има предвид всички увреждания на организма, които са довели до  болестно състояние, без то да е продължително, постоянно, трайно или временно опасно за живота. Касае за кратковременно разстройство на здравето, изразяващо се в леко увреждане на анатомическата цялост на организма или тъканите, както и до леки изменения във физиологическите функции извън болката и страданието.
 
В практиката на съдилищата правилно се приемат за леки телесни повреди с разстройство  на здравето случаите на наранявания на кожата, насиняване на части от тялото, счупване на носни костици, изгаряния от по-лека степен, леки навяхвания на крайниците, мозъчно сътресение без загуба на съзнанието, контузни рани и много други.
 

Леки телесни повреди без разстройство на здравето

Незначителни наранявания, изразяващи се в одрасквания и зачервяване на кожата, не съставляват увреждания с разстройство на здравето.
 
Лека телесна  повреда без разстройство на здравето – чл.130, ал.2 НК, има, когато увредения претърпява само болки или страдания, които се изразяват в кратковременни телесни болки, предизвикани от посегателството върху различни части на тялото.
 
 
Съгласно чл.130, ал.3 НК, ако пострадалият е отвърнал веднага н дееца със също такава телесна повреда, съдът  може да освободи и двамата от наказание’’. 

Леки телесни повреди. Реторсия
Леки телесни повреди. Реторсия
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg