КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА

  • English
  • Български
  • Русский

КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА

КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА
През май 2005 г. се приема Конвенция на Съвета на Европа за действие срещу трафика на хора (CETS 197). Конвенцията съдържа дефиниция на трафика на хора в член 4, като обръща специално внимание на жертвите под 18 години. Тя съдържа конкретни разпоредби по отношение на децата жертви на трафика. Също така по време и след разследването, както и по време на съдебните процедури, жертвите получават специална защита. По отношение на децата, се взема предвид най-добрия интерес на детето.
 
Препоръка (2001) 16 на Съвета на Европа за защита на децата срещу сексуална експлоатация
 
Тя призовава за криминализиране на актове, които представляват сексуална експлоатация на деца, по-точно детска проституция, детска порнография и трафик на деца с цел сексуална експлоатация.  Тя също така предвижда държавите да осигурят специални мерки за децата жертви на сексуална експлоатация по време на съдебните процедури  и да гарантират, че правата на детето са защитени по време на производството, че съдебните органи ще разглеждат тези дела с приоритет и, че срокът на давност за наказателно производство започва да тече, когато детето стане пълнолетно.
България основно е страна на произход и транзит за жертви, с основни страни на дестинация за жертвите (включително деца) през 2013 г. - Германия, Гърция, Австрия, Белгия; Италия, Испания, Франция, Швейцария, Турция; Холандия, Норвегия, Швеция, Чехия и Полша. 
 
Първи доклад на Евростат за Европа за трафика на хора 04.2013 г. на база данни за 2008, 2009 и 2010 г. 
Изводи за страните на произход на жертвите:
- в ЕС: България и Румъния
- извън ЕС: Нигерия и Китай.
Корените на проблема:
Бедност и липса на образование
Липса на информация , социален опит, опит за безопасна миграция
 
Методи на въвличане – работа и/или образование в чужбина, влюбване и емоционална привързаност към трафиканта и/или намерения за женитба.
 
Най-уязвими са:
 Млади жени и момичета;
 Деца без родители и/или без подкрепяща семейна среда (напр. родители в чужбина);
 Мъже и жени в активна възраст (бездомни, безработни, с ниска степен на образованост и информираност) ;
 Мъже и жени със здравни проблеми – физически и умствени.
 
СТАТИСТИКА ВКП – 2012  
Общо жертви - 684
Непълнолетни - 44
Малолетни – 21
 
КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА
КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg