Колко дълго автомобил с регистрация извън ЕС може да остане в България?

Колко дълго автомобил с регистрация извън ЕС може да остане в България?

  • English
  • Български
  • Русский

Колко дълго автомобил с регистрация извън ЕС може да остане в България?

 
Република България е част от митническата територия на Европейския съюз (ЕС). Вие може да поискате митнически режим временен внос с пълно освобождаване от вносни сборове за пътно превозно средство за частно ползване, при условие че: - вашето обичайно местопребиваване е извън ЕС; - превозното средство е регистрирано извън митническата територия на ЕС на името на лице, установено извън тази територия или ако не е регистрирано, то трябва да е собственост на лице, установено извън митническата територия на ЕС; - ще реекспортирате превозното средство от митническата територия на ЕС в рамките на 6 месеца. Обаче, ако сте студент, с обичайно местопребиваване извън ЕС, или лице, с обичайно местопребиваване извън ЕС, изпълняващо задача с определена продължителност, превозното средство може да остане на митническата територия на ЕС за времето на обучение или до изпълнение на поставената задача.
 
 
Колко дълго автомобил с регистрация извън ЕС може да остане в България?
Колко дълго автомобил с регистрация извън ЕС може да остане в България?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg