Капитал- увеличаване

  • English
  • Български
  • Русский

Капитал- увеличаване

Капитал- увеличаване

 

    При разрастване на даден бизнес е нормално и капиталът на фирмата да се увеличи. Разбира се, има и изисквания за увеличаването, които законът поставя и те са: да се внесе първоначалният размер на капитала; да има решение на общото събрание на фирмата; да се впише увеличаването в Търговския регистър; да се измени учредителният акт; вноските са парични и непарични; в увеличаването могат да участват всички съдружници или акционери.

      За да се увеличи капиталът, трябва да има единодушие между съдружниците. Както при намаляване, така и при увеличение на капитала в решението трябва да са определени размера и начина на увеличението.       

 

 

                      

Капитал- увеличаване
Капитал- увеличаване
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg