Капитал- намаляване

Капитал- намаляване

  • English
  • Български
  • Русский

Капитал- намаляване

Капитал- намаляване

 

    Причина да се намали капиталът са загубите на една фирма заради сключени неизгодни сделки. Намаляването на капитала не се отразява добре на кредиторите и поради тази причина, за да защити техните интереси, законът поставя определени изисквания.

    Има два начина за намаляване на капитала- номинално и ефективно. Това са начините според закона.

    Иначе други начини за намаляване на капитала са: да се намали стойността на дела на съответния съдружник в капитала; да се върне дела от капитала на прекратилия участието си съдружник; да се освободи от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

  За да се намали капиталът, първо трябва да се вземе решение от общото събрание или от едноличния собственик на дружеството. В решението се посочва каква е целта, както и размерът и начинът на намалението. Второто нещо, което трябва да се направи е решението да се обяви в Търговския регистър.

   Кредиторите имат право в 3- месечен срок от обявяването на решението да възразят писмено срещу намаляването. След изтичане на този срок третата стъпка е да се впише решението в Търговския регистър.

 

Капитал- намаляване
Капитал- намаляване
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg