Капиталът на една фирма

  • English
  • Български
  • Русский

Капиталът на една фирма

Капиталът на една фирма

 

    При формиране на ново търговско дружество всеки бъдещ съдружник дава нещо, което да бъде като основа на бъдещата бизнес дейност.  Тоест съдружниците извършват парични или непарични вноски при регистрация на фирма. Капиталът се разделя на дялове или акции и според това, кой какви вноски е направил се разпределя на всеки акционер.

   При ООД дяловете могат да бъдат различни по големина. Минималният размер е 1 лев. При АД те могат да са единствено с еднаква стойност. Отново минималната е 1 лев.

    В учредителния договор или устава трябва задължително да се посочи какъв е капиталът понеже законът го изисква. Също така по закон трябва да се внесе част от капитала , ако искате дружеството ви да е вписано в търговския регистър.

   При ООД, ако сте регистрирали фирмата с капитал над установения минимум и искате да я впишете в търговския регистър, е необходимо да внесете най- малко 70% от капитала. Не е нужно всеки дял да дава по 70%. Минималният размер на капитала при ООД е 2 лева.

   При АД е малко по- различно. Тук трябва да се внесе капитал не по- малко от 25%. Но ще е необходимо 25% от стойността на всяка акция. Минималният размер на капитала при АД е 50 000 лева.

    Срокът за довнасяне на целия размер на капитала е до 2 години от вписването на дружеството. Непаричните вноски не се внасят на части, а изцяло.

    Вие като участник при формирането на капитала имате право на процент от печалбата при разпределянето й, която дружеството е реализирало през изминалата година. Също така имате след прекратяване на дружеството право на процент от стойността му. И не на последно място имате право да гласувате в общото събрание. Разбира се, гласът ви има тежест равна на размера дял, който притежавате.

 

Капиталът на една фирма
Капиталът на една фирма
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg