Как се смята плавателния стаж на море

Как се смята плавателния стаж на море

  • English
  • Български
  • Русский

Как се смята плавателния стаж на море

                                                                             Как се изчислява  плавателния стаж на море

Плавателният стаж за работа на море се изчислява в дни, месеци и години според:
 1. вида и тонажа на кораба;
 2. района на плаване;
 3. пропулсивната мощност на корабната силова уредба (КСУ);
 4. изпълняваната длъжност на кораба.
  Един месец плавателен стаж е равен на календарен месец или на 30 дни, когато е съставен от сумиране на периоди, по-малки от един календарен месец.
  Плавателният стаж за работа на море се удостоверява с моряшка книжка или с удостоверение за плавателен стаж (приложение № 4), издадено от съответната територална дирекция „Морска администрация" (ДМА) в ИАМА по заявяване на услугата.
  Моряшка книжка се издава на български морски лица, както и на студенти и ученици по морски специалности в български учебни заведения, които ще провеждат плавателен стаж. Моряшка книжка се издава след премината основна подготовка по морска безопасност.

Как се смята плавателния стаж на море
Как се смята плавателния стаж на море
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg