Как да взема пенсията вместо своя родител, баба/дядо

  • English
  • Български
  • Русский

Как да взема пенсията вместо своя родител, баба/дядо

    Когато се налага да вземем пенсия на някой родител или баба/дядо е нужно да имаме в предвид, че това е възможно единствено чрез подаване на заявление до пощенския началник за получаване на пенсията на място или у дома при наличието на определени предпоставки или чрез  пълномощно.

    1.         За да можем да получим чуждата пенсия от пощата или у дома е нужно :

-първо тя да е изплатима чрез Български пощи;

- после да бъде подадено заявление до пощенския началник.

    Нужно е лицето да е с пенсия за трайно намалена работоспособност или пенсионерът да е навършил 68-годишна възраст. В заявлението се вписва адресът на получаване на пенсията и се упоменава причината, поради която се налага получаване у дома. Лицата, които могат да получат пенсията срещу лична карта на пенсионера и на получателя, заедно с доказателство за родствена връзка са:

  •       съпруг/а;
  •       пълнолетно дете или родител на пенсионера.

    2.  Ако пенсионерът не получава пенсията чрез Български пощи и не попада в категорията лица, които могат да подадат само заявление,  то е нужно да се снабдят с пълномощно от страна на пенсионера, който ги упълномощава лично за получаване на сумата.

    Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено, като пенсионерът трябва лично да се яви при нотариус, който да завери подписа му под предварително написано пълномощно. Това пълномощно трябва да съдържа негови лични данни и лични данни на лицето, което ще има право да получава пенсията, пред коя институция ще послужи / Пощи, Банка/ и разбира се, че лицето се упълномощава за получаване на пенсия, като се конкретизира точно каква.

    Ако пенсионерът се намира в чужбина, то той трябва да посети българските дипломатически и консулски представителства за заверка на подписа.

    Пълномощното може да бъде и изрично- тоест да се ползва с определени ограничения. Примерно да служи само пред пощенската станция, в чиито изплащателни документи той е включен; да дава право за теглене само на част от ежемесечната пенсия или само за определени месеци.

    При наличие на нотариално заверено пълномощно всеки може необезпокоявано да си служи с него съгласно волята на пенсионера- упълномощител.

 

 

Как да взема пенсията вместо своя родител, баба/дядо
Как да взема пенсията вместо своя родител, баба/дядо
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg