КАКВО СЕ СЛУЧВА ПРИ ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОБА ЗА НАРКОТИЦИ!

  • English
  • Български
  • Русский

КАКВО СЕ СЛУЧВА ПРИ ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОБА ЗА НАРКОТИЦИ!

Възможни варианти.
 
Както разгледахме в предната ни статия, употребата на наркотични вещества или техни аналози се установява чрез използване на тестове.
ВАЖНО! Ако откажете да ви бъде извършена проверка  с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози, или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества, носите административно наказателна отговорност, а Наказанието, което предвижда закона е  :  лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв. 
В случай,че сме съгласни да ни бъде извършена проверка, а  извършеният ни тест от контролните органи е положителен  - възможни варианти: 
Ще ви бъде съставен АУАН и протокол за извършена проверка за наркотични вещества и техните аналози – важно е да оспорите този резултат и ще ви бъде издаден талон за медицинско изследване (има възможност тестът да не  е бил точен заради различни причини, свързани с неговата техническа спецификация,погрешен начин на използване, както и ако сте сигурен,че не сте употребявали наркотични вещества и др.)
- Ще бъдете отведен до медицинско заведение за медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване. (Макар и да сте сигурен в това,че не сте употребили наркотични вещества, докато не излякат категоричните резултати за отрицателна проба то се счита на база теста, че пробата ви е положителна)
 
Едни от възможните варианти е да Ви бъдат съставени:
- Акт за административно нарушение (АУАН);
- Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) - (възможно е да ви бъде временно отнето Свидетелството за управление на моторно превозно средство (СУМПС) - до решаване на въпроса за отговорността Ви - но за не повече от 18 месеца(като закона допуска предварителното изпълнение на тази мярка);
- Може да ви бъде издадена заповед за задържане;
- Може да ви бъде извършен обиск;
- Може да бъде образувано Досъдебно производство по случая (чл.343„б“, ал.3 от Наказателния кодекс);
- Възможно е да понесете както имуществени така и неимуществени вреди! И др.
 
Имайте предвид, че дори и пробата от химико-токсикологичното лабораторно изследване да е „положителна“ в седемдневен срок от връчване на наказателното постановление или от предявяване на обвинението за престъпление по чл. 343б от Наказателния кодекс изследваното лице може да поиска за своя сметка повторно извършване на химически анализ чрез органа по производството, ако не е изтекъл 12-месечният срок, в който се съхранява контролната проба.
 
В случай,че пробата ви бъде „отрицателна“ трябва да бъдат предприети действия за отпадане на всички наложени ви мерки.
 
ВАЖНО е да знаете, че голяма част от дейтвията предприети срещу вас могат да бъдат обжалвани в законоустановените срокове. Важно е бързо и навременно да се обърнете към адвокат,който може да защити правата Ви!
 
Ако сте попаднали в такава или подобна ситуация  може да ви съдействаме в защита на правата ви!
 
 
 
 
Адв.Стефани Бистрева – гр.София

моб.тел. 0877155654

 
 
 
КАКВО СЕ СЛУЧВА ПРИ ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОБА ЗА НАРКОТИЦИ!
КАКВО СЕ СЛУЧВА ПРИ ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОБА ЗА НАРКОТИЦИ!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg