КАКВО ОЗНАЧАВА ЗАКОНОВ РЕЖИМ НА ОБЩНОСТ

  • English
  • Български
  • Русский

КАКВО ОЗНАЧАВА ЗАКОНОВ РЕЖИМ НА ОБЩНОСТ

Длъжностното лице по гражданско състояние след изричен утвърдителен отговор на всъпващите в брак съставя акт за сключване на граждански брак и в него се отразява избраният режим на имуществени отношения.Когато не са избрали режим на имуществени отношения в акта се вписва законов режим на общност, както и при встъпващите в брак когато са непълнолетни  или ограничено запретени .
При този режим при съпрузите се образува така наречената ,,съпружеска имуществена общност“ , при която те придобиват вещни права по време на брака в резултат на съвместен принос и тези права принадлежат общо на двамата съпрузи независимо на кое име са придобити .
Съвместният принос това е влагане на средства, на труд, в грижите за децата и в работа в домакинството.Съвместният принос се предполага но може да се обори  по исков ред по време на брака или след прекратяване на брака.
Съпрузите които са придобили вещни права преди брака или по време на брака по наследство и по дарение са лично на придобилият го съпруг.Лични са и когато кредитор е насочил изпълнение върху вещни права в съпружеска имуществена общност(СИО) , за дълг на другия съпруг.Лични са и движимите вещи за обикновено лично ползване ,за упражняване на професия или занаят.Лични са и вещните права придобити от съпруг едноличен търговец (ЕТ) по време на брака за търговската му дейност и включени в неговото предприятие.Лични са и придобитите по време брака изцяло с лично имущество ,това е така наречената ,,трансформация“.
При законовият режим на общност съпрузите имат равни права върху общото имущество. Управлението на общото имущество може да се извършва от всеки от съпрузите, но разпореждането се извършва съвместно от двамата съпрузи.Когато се разпорежда само единия съпруг с общата вещ  , другия съпруг може да го оспори по исков ред.
Ако имате въпроси и искате да разберете повече, можете да се свържите с мен на посочените контакти , ще се радвам да разрешим вашият казус.

 

 

                                                                                                   
КАКВО  ОЗНАЧАВА  ЗАКОНОВ РЕЖИМ НА ОБЩНОСТ
КАКВО  ОЗНАЧАВА  ЗАКОНОВ РЕЖИМ НА ОБЩНОСТ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg