Какви са възможностите за възобновяване на наказателното дело по искане на задочно осъден

Какви са възможностите за възобновяване на наказателното дело по искане на задочно осъден

  • English
  • Български
  • Русский

Какви са възможностите за възобновяване на наказателното дело по искане на задочно осъден

 
При констатация, че правото на лично участие на обвиняемия (подсъдимия) е накърнено в резултат на незаконосъобразна процесуална дейност на компетентните органи - липса на надлежно уведомяване, нарушена процедура по призоваване, проведено задочно производство при отсъстващи предпоставки по чл. 269, ал. 3 от НПК или без осигуряване на процесуален представител, упражняващ адвокатска професия, според ВКС осъденият основателно би се позовал на допуснати нарушения с негативно отражение върху правото на защита. Съдебната практика приема, че процесуален механизъм за санирането им е именно възобновяването на наказателното производство и свързаните с него отмяна на опорочения влязъл в сила съдебен акт и връщане на наказателното дело за ново разглеждане от стадия, когато е започнала задочната процедура. От друга страна, според българските върховни съдии обстоятелството, че въззивното производство е приключило в отсъствие на подсъдимия, не го легитимира като задочно осъдено лице и той няма право да иска отмяна.
 
 
 
Какви са възможностите за възобновяване на наказателното дело по искане на задочно осъден
Какви са възможностите за възобновяване на наказателното дело по искане на задочно осъден
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg