Има ли неизпълнение, ако преди падежа длъжникът изпълни паричното си задължение с два превода в кратък интервал?

  • English
  • Български
  • Русский

Има ли неизпълнение, ако преди падежа длъжникът изпълни паричното си задължение с два превода в кратък интервал?

Чрез превеждане на сумите длъжникът действително е изпълнил в срок своето задължение. Не би могло шда се приеме, че е допуснато нарушение на закона в смисъл, че длъжникът е изпълнил задължението на части, а не цялостно. Интервалът между двата превода е само пет дни, а сборът от тях е равен на размера на цялото задължение. Очевидно се касае не за изпълнение на части, а до използване на два технически способа за погашение чрез два различни института. Смисълът на закона е в това да не се разкъса или раздробява едно задължение и с това да бъде ощетен интересът на кредитора. Подобно ощетяване не е налице, когато изпълнениеот се извършва в един кратък интервал, и то преди крайния срок за погашение на задължението. развалянето на договор по силата на чл.87, ал.4 от Закон за задълженията и договора не се допуска тогава, когато  неизпъленената част е незначителна с оглед на интересите на кредитора. Още повече не може да се допусне разваляне, когато цялото задължение е изпълнено в срок, но това е станало с две последвателни задължения.

 

 

 

Има ли неизпълнение, ако преди падежа длъжникът изпълни паричното си задължение  с два превода в кратък интервал?
Има ли неизпълнение, ако преди падежа длъжникът изпълни паричното си задължение  с два превода в кратък интервал?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg