Защита срещу незаконно уволнение

Защита срещу незаконно уволнение

  • English
  • Български
  • Русский

Защита срещу незаконно уволнение

Защита срещу незаконно уволнение

 
Всеки работник или служител има право да оспорва законността на уволнението си, тъй като работодателят може да упражни своето право за прекратяване на трудовото правоотношение с дисциплинарно уволнение в нарушение на закона: нарушаване на установена в закона забрана за уволнение, нарушаване на процедури, нарушаване на правилата за предварителна закрила при уволнение, уволнение, без да има каквото и да било правно основание.
Уволнението се приема за незаконно, когато е извършено на несъществуващо в закона основание, при липса на елементи от състава на съответното материалноправно основание, на което уволнението е извършено, при допуснато нарушение на процедурни правила във връзка с извършване на уволнението, когато такива са предвидени при неспазване на предвидена в закона предварителна закрила при уволнение или други изисквания във връзка с упражняване правото на уволнение.В съдебната практика се поддържа, че съдът, пред когото е започнало производството по искове за отмяна на незаконно уволнение и възстановяване на работника или служителя на заеманата работа, е длъжен да съобщи на страната за влязлото в сила решение за възстановяване на работника. Без да е връчено това съобщение или да са налице доказателства, че решението е известно на страната, срокът, в който работникът или служителят трябва да се яви, за да изпълни трудовите си задължения, не е започнал да тече и не може да бъде приложена разпоредбата за прекратяване на трудовото правоотношение поради неговото неявяване.
Без представяне на влязлото в сила съдебно решение, с което уволнението е признато за незаконно, не може промяната да се впише в трудовата книжка. Не може да се говори за отказ да се извърши вписване в трудовата книжка на отмененото уволнение, когато работникът или служителят не е представил влязлото в сила съдебно решение.
 
Защита срещу незаконно уволнение
Защита срещу незаконно уволнение
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg