Запазената част от наследство

  • English
  • Български
  • Русский

Запазената част от наследство

Запазената част от наследство

 

    Всеки човек решава какво ще се случи с наследството му след смъртта си. За да бъде изпълнена волята ви, като наследодател, ще трябва да съставите завещание. Ако нямате изготвено завещание, вашите наследници по закон ще наследят всичко, което сте оставили след себе си.

    Когато правите завещание, можете да оставите всичко ваше, на когото пожелаете. Но дори тогава лицата, които ви наследяват по закон имат право на запазена част и ще я получат, ако си я поискат. За да си я поискат, трябва да подадат иск срещу лицето, на което е завещано или дарено ( има случаи и на дарение) наследството. Също така тези, които наследяват по закон трябва да искат намаление на въпросното завещание или дарение до размера, който е необходим да допълни запазена им част. Необходимо е първо да са приели наследството по опис, за да упражнят правото си на запазена част.

    Има определен срок разбира се, в който да искат да им се възстанови запазената част- 5- годишна давност. Срокът започва да тече от вписването на завещанието в Службата по вписванията. След като се впише се счита, че наследниците по закон знаят за завещанието.

    При положение, че в наследството има имоти и те са продадени преди да е минала една година от откриване на наследството или след като исковата молба, която са подали е била вписана, наследниците по закон имат право на претенция продажбата да се отмени. В противен случай не може да се иска отмяна на сделката след продажбата преди вписването на исковата молба и след като е изтекла една година от откриване на наследството.

 

Запазената част от наследство
Запазената част от наследство
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg