Загуба и възстановяване на студентски права

  • English
  • Български
  • Русский

Загуба и възстановяване на студентски права

Загуба и възстановяване на студентски права

 

    За да ви отпишат от висшето училище, трябва да имате успешно завършен курс на обучение, да сте напуснали или да сте се преместили. Да ви отстранят могат, когато сте предоставили неверни данни при приемането във висше училище, или когато сте подправили документи относно студентското ви положение. Когато не изпълнявате задълженията си по учебния план или правилниците, също може да бъдете отстранен. След отстраняване или отписване губите всичките си студентски права.

    Обучение може да се прекъсне само в случаите на: невзети изпити- най- често между 2 и 4; болест, която се удостоверява с медицински документ; сериозни семейни причини или обществени ангажименти, отново удостоверени със съответния документ; невнасяне на семестриална такса; пребиваване в чужбина- това се разрешава в срок до 1 година и то, след като имате завършен 1 курс. След прекъсване на обучението, студентските  права се запазват.

   Студентските си права при отписване може да възстановите, след като кандидатствате наново, но ще бъдете приет извън държавната поръчка за съответната година.

    При прекъсване възстановявате студентските си права, като подавате заявление за продължаване на обучението и се записвате в следващия курс.

    По принцип всяко висше училище има своите условия. Поради тази причина е хубаво  да погледнете за информация в Правилника за устройството и дейността, който се намира в сайта на съответното учебното заведение.

 

Загуба и възстановяване на студентски права
Загуба и възстановяване на студентски права
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg