Договори по имейл: Кога можем да сключваме и какви са рисковете?

Договори по имейл: Кога можем да сключваме и какви са рисковете?

  • English
  • Български
  • Русский

Договори по имейл: Кога можем да сключваме и какви са рисковете?

Договори по имейл: Кога можем да сключваме и какви са рисковете?

 
 
 
Представете си един договор. Без значение какъв, просто договор. Как изглежда? Какво съдържа? В повечето случаи това, което хората описват, е няколко страници текст, подписани най-долу от две страни и хванати с телбот. Най-често предметът на този договор е някаква продажба, например на автомобил или пък наем на недвижим имот. Най-вероятно не сте си представили договори по имейл.
 
Защо тази представа е грешна?
Посочените примери със сигурност са договори. Договорът обаче е нещо много по-различно от лист хартия.
 
В много случаи, за да сключим договор, изобщо не е необходимо физически да поставяме подписа си някъде. Така например, когато си купя билет за самолет, всъщност сключвам договор с авиопревозвача за това да ме закара от точка А до точка Б. Ако се чудите, къде в случая са посочени тези условия, отговорът е в общите условия на търговеца. Тези, с които винаги се съгласяваме без да четем. Понякога дори няма написани никакви условия, но от контекста на ситуацията правата и задълженията на страните стават ясни. Така, ако на път за вкъщи се отбия през пазара, за да си купя плодове и зеленчуци, едва ли на някоя сергия ще ми бъде представен писмен договор. Все пак обаче договор има – аз купувам продукти, продавачът получава пари. Подобна е ситуацията и при договори по имейл.
 
Кога имаме сключен договор?
Законът казва, че договор има, когато се постигне съгласие между две страни за някаква сделка. Т.е., това, което е релевантно е не толкова изразяването на съгласието в писмен вид, а самото съгласие. То може да бъде постигнато и по телефона, по мейл, на живо. Всъщност може да бъде постигнато изключително лесно.
 
Съгласието трябва да обхваща всички съществени елементи на договора. Ако например става дума за договор за наем, страните трябва да да са съгласни за цената и за имота. Когато пък се изработва нещо, съгласието трябва да обхваща цената и характеристиките на продукта.
 

договори по имейл

 
Как се сключват договори по имейл?
Достатъчно е просто да проведете кореспонденция с насрещната страна, от която да е видно, че сте договорили условията по дадена сделка. Както споменахме, не е необходимо дори кореспонденцията да бъде водена писмено, но това значително помага. Ако нещата стигнат до съд, в повечето случаи правото ще е на ваша страна. Уви, доказването при договори по имейл обаче не е много лесно.
 
Има и някои изключения. Понякога, за да се защити сигурността в оборота, някои договори трябва наистина да бъдат написани на хартия и подписани от страните. Понякога има и по-високи изисквания като нотариална заверка или вписване на договора в някой регистър. В повечето случаи обаче това не е така.
 
Защо това е важно?
Защото много често сте в ситуация, в която сте обвързани с договор, без да имате ясна представа за това. Това важни както за потребителите, така и за фирмите (търговците). А като страни по даден договор имате права и задължения, които могат да бъдат защитавани, включително и пред съд.
 
Затова е важно да запазвате своята e-mail кореспонденция както и винаги да имате предвид, че това, което споделяте по мейл и телефон може доста лесно да ви обвърже с конкретни права и задължения. От друга страна, замисляйки се малко по-задълбочено, възможността да сключвате договори по този начин всъщност е доста удобна. Дори за по-сложни услуги, да речем изработка на уебсайт, не е нужно да сключвате писмен договор. Това често дори може да е проблем, ако двете страни не се намират на едно и също място. Няма значение и дали в случая сте изпълнител или възложител. Постарайте се обаче да запазите писмената кореспонденция.
 
 
Договори по имейл: Кога можем да сключваме и какви са рисковете?
Договори по имейл: Кога можем да сключваме и какви са рисковете?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg