Дете от друг мъж по време на брака

  • English
  • Български
  • Русский

Дете от друг мъж по време на брака

                                                                  ОСПОРВАНЕ  НА БАЩИНСТВО

 
 
По време на брака  между  Соня и Петър се  раждат Иво и Ина, като той все още  не знае  че е стерилен.  Сега двете деца са   на 5г и 7г. Съмненията му възникват в момент, в който се наложило преливане на кръв на детето Ина. Тогава той разбрал, че  кръвната група на  детето е различна от тази на двамата родители. Тогава, чрез ДНК тест за доказване на бащинство се установило, че Петър  не е баща и на двете деца. Веднага предприел действия по съдебен ред за оспорване на бащинството.  

 

КОЙ И В КАКВИ  СРОКОВЕ  МОЖЕ ДА ОСПОРИ  БАЩИНСТВОТО?
 
(1) Съпругът на майката може да оспори, че е баща на детето, като докаже, че то не е могло да бъде заченато от него. Този иск може да бъде предявен до изтичането на една година от узнаване на раждането. Ако обстоятелствата, опровергаващи бащинството, са узнати по-късно по независещи от ищеца причини, искът може да бъде предявен до изтичане на една година от узнаване на тези обстоятелства, но не по-късно от навършване на пълнолетие на детето. Съдът решава спора, като взема предвид интереса на детето.
 (2) Майката може да оспори, че съпругът є е баща на детето, като докаже, че то не е могло да бъде заченато от него. Този иск може да бъде предявен до една година от раждането.
 (3) В случая по чл. 61, ал. 2, ако оспорването на бащинството на втория съпруг бъде уважено, за баща на детето се смята първият съпруг. Първият съпруг и майката могат да предявят иск за оспорване на бащинството до една година от узнаването на решението, но не по-късно от три години от влизането му в сила.
 (4) Детето може да оспори бащинството от навършването на четиринадесетгодишна възраст до една година от навършването на пълнолетие.
 (5) Трето лице, което твърди, че е биологичен баща на детето, може да оспори бащинството до изтичане на една година от узнаването на раждането. Този иск задължително се съединява с иск за установяване на произход. Съдът решава спора, като взема предвид интереса на детето.
 (6) Не се допуска оспорване на бащинството, когато детето е родено при условията на асистирана репродукция, ако съпругът на майката е дал информиран писмено съгласие за извършването.

 

 
Дете от друг мъж по време на брака
Дете от друг мъж по време на брака
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg