Всичко за мерките за неотклонение

Всичко за мерките за неотклонение

  • English
  • Български
  • Русский

Всичко за мерките за неотклонение

Всичко за мерките за неотклонение

 

   Мерките за неотклонение се прилагат, за да се попречи на обвиняемия да извърши престъпление, да се укрие, да осуети привеждане в изпълнение на влязла в сила присъда. Мярка за неотклонение се определя, когато се направи обосновано предположение от доказателствата по делото, че обвиняемия е извършил даденото престъпление. Трябва да се имат предвид доказателствата срещу обвиняемия, здравословното му състояние, семейно положение, професия, възраст, степента на престъплението и др., когато се определят мерките за неотклонение.

    Има няколко вида мерки за неотклонение и те са: подписка, гаранция, домашен арест, задържане под стража. Подписката е най- леката мярка и при нея обвиняемият няма право да напуска местоживеенето си без разрешението на съответния орган. Гаранцията задължава обвиняемия да предостави определена сума пари. Тя служи за обезпечаване явяването на обвиняемия пред съда или пред органите на досъдебното производство. Обвиняемият има възможност да обжалва гаранция, която е взета от органи на досъдебното производство. При домашния арест обвиняемият няма право да напуска жилището си без разрешението на съответния орган. Задържане под стража се определя, когато обвиняемият е извършил престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или по- тежко наказание и има реална опасност, този който е обвинен да се укрие или да извърши престъпление.

   В случай, че обвиняемият не изпълни задълженията си, свързани с мерките за неотклонение ще има последици за него. Например, ако той не се е явил пред съответния орган, без да има уважителна причина или е променил местоживеенето си отново, без да уведоми, ще му се вземе мярка за неотклонение или мярката ще се замени с по- тежка. Ако мярката за неотклонение е гаранция и той я наруши, парите ще бъдат в ползва на държавата. Понякога дори се определя и гаранция в по- голям размер.

 

Всичко за мерките за неотклонение
Всичко за мерките за неотклонение
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg