Всичко за застраховката „ Живот”

  • English
  • Български
  • Русский

Всичко за застраховката „ Живот”

Всичко за застраховката „ Живот”

 

  При застраховката „ Живот” предварително се заплаща определена сума и при настъпването на злощастно събитие, застрахователя заплаща на вас или вашите близки парична сума. Тя се сключва като: рискова застраховка- в случай на смърт; спестовна застраховка- изплащане общия размер на премиите, които сте давали през срока на застраховането, ако доживеете до възрастта, определена в договора.

    Застраховано може да бъде лице, което има навършени 14 години и не е поставено под пълно запрещение.

    Има няколко видове застраховки „ Живот”:

  • Взаимно застраховане – застраховат се съпрузи, роднини, съдружници в някакво дружество;
  • Групово застраховане;
  • Застраховка върху друго лице;
  • Застраховка с определяне н трето ползващо се лице.

    Застраховката „ Живот” трябва да се сключи в писмена форма, като има определено в закона задължително съдържание.

    Застраховател има право да откаже да ви обезщети, когато направите опит за самоубийство, злощастното събитие е в резултат от война, терористичен акт или то е в резултат на извършване на престъпление от общ характер.

    Имате възможност в писмена форма да прекратите договора за застраховката, при сключването й за повече от 6 месеца, но в периода- 30 дни от датата, на която е сключена тя. Всички суми, които сте платили до сега, имате право да ги получите обратно.

    Ако има включена клауза за откупна стойност в застрахователния договор, имате право да получите определена сума в случай, че имате нужда от средства. Застрахователят има 15 работни дни да заплати откупната стойност. Договорът се смята за прекратен след получаване на сумата.

    От тази клауза може да се ползвате, след като са изминали най- малко 2 години от влизане на сила в договора и сте заплатили всички премии за периода.

 

 

Всичко за застраховката „ Живот”
Всичко за застраховката „ Живот”
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg