Времетраене на работния ден

  • English
  • Български
  • Русский

Времетраене на работния ден

Времетраене на работния ден

 

    В  условията на пълен или непълен работен ден може да се сключи, за извършване на труд, трудов договор. От своя страна пълният работен ден бива три вида: работно време с нормална продължителност, удължаване на работното време, намалено работно време.

    Като работник нормалното ми работно време , регламентирано в Кодекса на труда е 8 часов работен ден. Всяка седмица по 5 дена работа са общо 40 часа. Понякога нормалното работно време се удължава или намалява.

   Работодателят има право да удължава работното време според Кодекса на труда. Разбира се, той може да прави това в установени граници, през определени дни.

   Удължаването на работното време става с писмена заповед на работодателя, която предварително се обсъжда със синдикалните организации. Тази заповед се връчва на работниците срещу подпис.

   Удълженият работен ден не трябва да надвишава 10 часа. За работници, които имат намалено работно време удължаването е до 1 час над намаленото работно време. Удълженото работно време не трябва да надхвърля 60 работни дни през годината.

    Работодателят задължително трябва да компенсира служителите за удълженото работно време чрез намаляването му в срок до 4 месеца за всеки удължен работен ден. Работникът или служителят има право сам да си определи времето за компенсация, ако работодателят не го компенсира за удължаването. Трябва да предупреди работодателя, поне две седмици преди това.

    При липса на компенсация, след прекратяване на трудовия договор, се изплаща извънреден труд.

    Налагането на намалено работно време става в случаите, когато работата, която се извършва, е рискова за здравето на човек заради вредни условия. Като например: радиоактивни лъчения, висока или ниска температура, химически вещества, прах, силен шум и др.

    Изброени са работите и дейностите, при които се въвежда намалено работно време, в Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време. Например в производството и изпитването на серуми и ваксини, в рудници, минни обекти, водолази и др.

 

Времетраене на работния ден
Времетраене на работния ден
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg