Вреди от паднало дърво, дупки по пътищата, заледени тротоари, падащи предмети от сгради- обезщетение

Вреди от паднало дърво, дупки по пътищата, заледени тротоари, падащи предмети от сгради- обезщетение

  • English
  • Български
  • Русский

Вреди от паднало дърво, дупки по пътищата, заледени тротоари, падащи предмети от сгради- обезщетение

Вреди от паднало дърво, дупки по пътищата, заледени тротоари, падащи предмети от сгради- обезщетение

 

    Общинска собственост са зелените площи. Тъй като общината е собственик, тя отговаря при инциденти. Следователно при паднало дърво общината носи отговорност. При положение, че имате застраховка, застрахователната компания ще плати обезщетението, а тя от своя страна ще си го потърси от общината.

    Обезщетение може да получите, като предявите иск до районния съд. Подаване на иск може да направите не по- късно от пет години от настъпването на увреждането.

    Ако сте допринесъл за увреждането няма да получите пълно обезщетение. Трябва също да знаете, че ако падането на дървото се дължи на буря или или силен вятър общината не носи отговорност.

    При повреда на превозното средство, поради несигнализирана дупка на пътя, може да потърсите обезщетение от държавата или общината. Те отговарят за поддържането на пътищата и затова дължат обезщетение, като собственици при такава повреда.

    Държавата носи отговорност при получена повреда на републикански път. Когато попаднете в дупка на общински път, трябва да потърсите обезщетение от общината, която е собственик на пътя.

   Тук трябва да са налице предпоставките: настъпила вреда върху колата ви; тя да е причинена от вещта (пътят) и взаимната връзка между тях.

   Веднага след инцидента трябва да повикате служител на Пътна полиция, който ще ви състави протокол за настъпилото пътнотранспортно произшествие (ПТП). Протоколът служи като доказателство в съда за причинените повреди.

    Отново подавате иск до районният съд, в чийто район се е случило произшествието в срок от пет години от настъпването на ПТП- то.

   Ако си счупите крака заради заледен непочистен тротоар, общината ви дължи обезщетение. Защо? Защото задължение на общината е да поддържа тротоарите.

    Добре е след падането да посетите лекар, който да ви издаде амбулаторен лист, който да ви послужи като доказателство в съда.

    Обезщетение получавате по съдебен ред в районния съд в срок от пет години от настъпването на инцидента.

   В случай, че пострадате от падащи предмети от несигнализирани сгради в ремонт, имате право да поискате обезщетение от собственика, дори и друг да извършва ремонтната дейност. Собственик може да бъдат освен държавата и общината, но и физическо или юридическо лице. Иск отново предявявате в районният съд, в чийто район се е случил инцидента. Не забравяйте срока от пет години от настъпването на инцидента.

 

Вреди от паднало дърво, дупки по пътищата, заледени тротоари, падащи предмети от сгради- обезщетение
Вреди от паднало дърво, дупки по пътищата, заледени тротоари, падащи предмети от сгради- обезщетение
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg