Видове престъпления

 • English
 • Български
 • Русский

Видове престъпления

Какво е престъпление?

Престъпление е това действие или бездействие, което създава обществена опасност, извършено е виновно и е обявено в Наказателния кодекс.

Видове престъпления

 1. Съгласно извършеното деяние:

 • Според вида на деянието: а) с действие (кражба, убийство, изнасилване и т.н); б) с бездействие (безстопанственост) ;

 • Според елементите на изпълнителната дейност: а) прости; б) двуактни и сложни и в) такива с повтарящи се действия или продължителна дейност;
 • Според общественоопасните последици: а) резултатни; б) формални/ на просто извършване.
 1. Съгласно обществената опасност на деянието:

 • Според степента на засягане на обекта на престъпление: а) увреждащи; б) застрашаващи обекта; в) създаващи опасност за такова застрашаване.
 • Според съотношението в степента на обществена опасност на престъпления от един и същ вид законът отграничава: а) основни; б) леко наказуеми /привилегировани/; в) тежко наказуеми /квалифицирани/.
 1. Съгласно вината:

 • Според вида: а) умишлени; б) непредпазливи; в) с две форми на вина.
 • Според достатъчността на вината за субективната страна на престъплението: а) с допълнителни съставомерни  субективни признаци и б) без допълнителни съставомерни признаци.
 1. Съгласно особености на извършителите / пълнолетни, непълнолетни, рецидивисти и т.н/:

 • Общи престъпления- извършител може да бъде всяко лице;
 • Особени престъпления- а) изисква се определено качество на извършителя за наличие на престъпление; б) качеството определя различна степен на обществена опасност и обуславя по- тежко или по-леко наказуемо престъпление.
 1. Съгласно характерът на престъплението:

 • От Общ характер-  престъпления, които се преследват по общия ред с участието на прокурор;
 • От частен характер- престъпления, които се образуват чрез частна тъжба от пострадалия.

 

 

 

 

 

Видове престъпления
Видове престъпления
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg