Видовете отпуски за бременни и майки

Видовете отпуски за бременни и майки

  • English
  • Български
  • Русский

Видовете отпуски за бременни и майки

Видовете отпуски за бременни и майки

В България, жените имат право на отпуск по майчинство, който може да бъде разделен на две части:

  1.Отпуск преди раждане: Това е отпускът, който жената може да ползва преди очаквания срок на раждане. Отпускът преди раждане обикновено започва около 30 календарни дни преди предполагаемата дата на раждане и продължава до деня на раждане. Продължителността на този отпуск може да варира, но обикновено е около 45 календарни дни. В този период жената може да получава обезщетение както от държавата, така и от работодателя си, според правилата и условията за плащане, определени от закона и трудовия договор.
  2.Отпуск след раждане: След раждането, жената има право на отпуск по майчинство, който обикновено продължава до определен период след раждането на детето. Държавното обезщетение по време на отпускът след раждане продължава до 410 календарни дни (около 13 месеца) за първото дете и до 540 календарни дни (около 18 месеца) за всяко следващо дете.
 
В този период жената може да получава обезщетение от държавата, което се предоставя във формата на такса. Обезщетението се изчислява на базата на доходите на осигурената жена и не може да надвишава определен лимит, установен от Националния здравен осигурителен фонд (НЗОФ).
 
В България има отпуск за бащите, наречен и "отпуск по бащинство". Отпускът по бащинство е право, което позволява на бащите да вземат време за грижа и подкрепа на новороденото дете и майка му.Бащите имат право на отпуск и обезщетение в период на 2 месеца, при условие, че не са използвали отпуските по време на раждането на детето, отглеждането му до 2-годишна възраст или осиновяването му до 5 години.
По време на отпуска по бащинство, бащата получава парично обезщетение от Националния осигурителен институт (НОИ) като сумата е равна на обезщетението, което майката получава през втората година на детето. Размерът на обезщетението е съответстващо на минималната работна заплата за страната, но годишният размер на това обезщетение се определя от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и може да варира всяка година.
Ако бащата е използвал част от тези отпуски за период под 2 месеца, той има право на отпуск за разликата между 2-та месеца и периода, през който е ползвал отпуск, както е посочено от НОИ.
 
Важно е да бъдете информирани.При нужда от съдействие можете да се свържете с нас на тел.0895645940Видовете отпуски за бременни и майки
 
В България, жените имат право на отпуск по майчинство, който може да бъде разделен на две части:
  1.Отпуск преди раждане: Това е отпускът, който жената може да ползва преди очаквания срок на раждане. Отпускът преди раждане обикновено започва около 30 календарни дни преди предполагаемата дата на раждане и продължава до деня на раждане. Продължителността на този отпуск може да варира, но обикновено е около 45 календарни дни. В този период жената може да получава обезщетение както от държавата, така и от работодателя си, според правилата и условията за плащане, определени от закона и трудовия договор.
  2.Отпуск след раждане: След раждането, жената има право на отпуск по майчинство, който обикновено продължава до определен период след раждането на детето. Държавното обезщетение по време на отпускът след раждане продължава до 410 календарни дни (около 13 месеца) за първото дете и до 540 календарни дни (около 18 месеца) за всяко следващо дете.
 
В този период жената може да получава обезщетение от държавата, което се предоставя във формата на такса. Обезщетението се изчислява на базата на доходите на осигурената жена и не може да надвишава определен лимит, установен от Националния здравен осигурителен фонд (НЗОФ).
 
В България има отпуск за бащите, наречен и "отпуск по бащинство". Отпускът по бащинство е право, което позволява на бащите да вземат време за грижа и подкрепа на новороденото дете и майка му.Бащите имат право на отпуск и обезщетение в период на 2 месеца, при условие, че не са използвали отпуските по време на раждането на детето, отглеждането му до 2-годишна възраст или осиновяването му до 5 години.
По време на отпуска по бащинство, бащата получава парично обезщетение от Националния осигурителен институт (НОИ) като сумата е равна на обезщетението, което майката получава през втората година на детето. Размерът на обезщетението е съответстващо на минималната работна заплата за страната, но годишният размер на това обезщетение се определя от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и може да варира всяка година.
Ако бащата е използвал част от тези отпуски за период под 2 месеца, той има право на отпуск за разликата между 2-та месеца и периода, през който е ползвал отпуск, както е посочено от НОИ.
 
Важно е да бъдете информирани.При нужда от съдействие можете да се свържете с нас на тел.0895645940
Видовете отпуски за бременни и майки
Видовете отпуски за бременни и майки
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg