Бежанците

Бежанците

  • English
  • Български
  • Русский

Бежанците

Бежанците

 

    България има подписана международната Конвенция за статута на бежанците към ООН. С тази Конвенция тя се задължава да приема на територията си хора, които желаят да кандидатстват за такъв статут.

    Според Закона за убежището и бежанците, който предоставя закрила на чужденците у нас, България няма право на връщане на хора обратно, ако са кандидатствали за закрила или вече са я получили при положение, че техният живот, свобода или лична неприкосновеност са застрашени. В случай, че тези хора представляват заплаха или някой от тях е осъден за тежко престъпление този закон не важи.

    Бежанците са чужденци, които се страхуват от преследване заради своята раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност към определена социална група. Те се намират извън държавата си и не могат или не желаят да се ползват от закрилата й.

    За да придобие статут даден бежанец, председателя на Държавната агенция за бежанците трябва да му даде този статут. Щом се даде, той автоматично се прехвърля и на членовете на семейството на чужденеца.

    Хората със статут на бежанци имат равни права с обикновените хора, освен да участват в избори, да създават и членуват в партии; да заемат длъжности, за които трябва да имат българско гражданство; да бъдат военнослужещи.

    Този, който има статут на бежанец има правото да иска да се събере със семейството си на територията на Република България. Отново председателят на Държавната агенция за бежанците дава разрешението си за това.

    Имат право на документ за самоличност  и удостоверение за пътуване зад граница хората със статут на бежанец. Това значи, разбира се, че могат да съдени като всички български граждани.

 

Бежанците
Бежанците
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg