УСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРИДОБИТ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА НЕДВИЖИМ ИМОТ

УСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРИДОБИТ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА НЕДВИЖИМ ИМОТ

  • English
  • Български
  • Русский

УСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРИДОБИТ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА НЕДВИЖИМ ИМОТ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО      

 
КАЗУС: Страните са бивши съпрузи. Бракът е прекратен с развод на 15.03.2014г. Ищцата сочи, че по време на брака само тя станала член на ЖСК.  Собствеността е придобита по време на брака, като това е станало изцяло нейно лично имущество-дарени от родителите й парични средства, с които те са заплатили цялата дължима сума за придобиване на имота чрез участие в ЖСК.  Членствените права са й предостъпени, след като цената за придобиване на имота била изплатена изцяло. Чрез това членство придобила собственост върху процесния имот, за което била снабдена с констативен нот.акт. от 1996г.  Претенцията за предоставяне на семейното жилище, направена от ответника в производството по прекратяване на брака не била уважена, но въпреки това той ползвал имота и отказвал достъпа до него на близки на ищцата. Като съпругът-ответник твърди, че процесния имот е придобит изцяло със негови средства. 
ПРАВНИ ИЗВОДИ:
Бракът между съпрузите е сключен при действието на СК/отм/ в сила от 01.07.1985г., според разпоредбата на който вещите и правата върху вещи придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи независимо от това, на чие име са придобити,  а съвместния принос се предполага до доказване на противното. Съвместния принос е оборима законова презумпция и извън нея са вещите, правата върху вещите и паричните влогове, придобити преди брака, както и вещите, правата върху вещи и паричните влогове, придобити през време на брака по наследство и по дарение, защото принадлежат на съпруга, който ги е придобил. 
За да се изключи правото на собственост на ответника ищцата следва да докаже, че всички средства за заплащане на имота са дарени от нейната майка. 
Дарението на заем от банка не води автоматично до трансформация от средства в права на собственост, тъй като макар налични и предадени на трето лице получило сумата е прехвърлило собствеността, изплащането на заема е релевантния факт за установяване дали това дарение трансформира права на собственост. 
Правото н собственост върху конкретен обект построен от ЖСК възниква при прекратяване на ЖСК, а тя се прекратява когато всички членове бъдат снабдени с нотариални актове. В тежест на ищцата е да докаже, че сумата е дарена от нейната майка и че тази сума е вложена в стойността на жилището. 
 
 
 УСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРИДОБИТ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА НЕДВИЖИМ ИМОТ
 УСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРИДОБИТ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА НЕДВИЖИМ ИМОТ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg